License to Sell

VERKOPEN is een VAK:
Gericht blijven werken aan de kwaliteit van uw salesforce.

Met License to Sell wordt gericht gewerkt aan een betere salesperformance. License to Sell is een innovatief trainingsprogramma waarin gekeken wordt naar de talenten van uw verkoopadviseurs en hun ontwikkelpotentieel, gericht op uw praktijk. 

  • Focus op de nieuwe marktontwikkelingen
  • Uw klant en uw "Customer Journey" staan centraal
  • Unieke koppeling tussen de Talenten van uw verkoopadviseurs en hun Performance!
  • Tijd en kosten besparing door modulaire opbouw en inzet van Virtual Class Training
  • Erken uw Salesforce door uw eigen License to Sell label

 

Direct starten Lees verder

Talent als fundament

Een excellente verkoopadviseur kent zijn talenten en werkt voordurend aan zijn ontwikkelpotentieel.

Mensen groeien daar waar hun potentieel (sterktes) zitten en niet waar hun zwaktes liggen. Hierdoor vinden mensen hun werk interessanter en leuker. Dit leidt tot beter prestaties en meer betrokkenheid, niet alleen intern maar vooral ook richting de klant. 

De TMA Talentenanalyse alsmede het verkoopreferentiemodel, met de vereiste talenten, leiden tot een praktisch toepasbaar en toonaangevend fundament voor het trainingsprogramma “License to Sell” voor verkoopadviseurs.

 

Direct starten Lees verder

Waardegericht verkopen

De (omgeving van de) consument verandert en daar moet de verkoper op inspelen. Informatie is op steeds meer plaatsen beschikbaar en daarom wordt de traditionele oplossingsgerichte aanpak van de verkoper minder effectief. De verkoop van nu en de toekomst vraagt een andere aanpak. De verkoper moet toe naar het adviserend verkopen en is nu een verkoopadviseur. Hij of zij heeft meer en meer een adviserende rol. De verkoopadviseur heeft grote invloed op het besluitvormingsproces. Hij of zij is in staat om de onderliggende behoefte te identificeren, creëert inzicht en biedt ondersteuning. De verkoopadviseur is in staat kansen te identificeren en daartoe te handelen.

 

Direct starten Lees verder

Excellente sales teams

Van een reactief naar een excellent sales team.
  Om te bepalen of een organisatie of sales team Fit for the Future is, is het noodzakelijk om te bepalen welke bouwblokken de performance beïnvloeden. Eenmaal vastgelegd, is de volgende stap om te bepalen in welke fase deze bouwblokken, afzonderlijk en daarmee het sales team of de organisatie als geheel, zich bevinden. In de basis zijn er 3 fases: reactief, effectief en excellent. In een reactief sales team wordt vooral reactief gehandeld en ad-hoc gemanaged. De wens dat het anders gaat is aanwezig, maar vraagt nog veel sturing.

Direct starten Lees meer

Werkwijze

License to Sell is een overzichtelijk opgebouwd modulair trainingsprogramma. Dit betekent dat u bepaalt welke bouwblokken tijdens het 'License to Sell' trainingsprogramma meer prioriteit hebben dan anderen. In overeenstemming zal worden bepaald op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. De volgorde van werkwijze zoals hieronder weergeven zal uiteindelijk leiden naar het best passende trainingsprogramma voor uw salesorganisatie.
Ideaalprofiel

Allereerst wordt in overeenstemming een passend ideaal competentieprofiel voor de toekomstige verkoper opgesteld voor uw organisatie.

 

 

Ideaalprofiel.png
Talenten en competenties

De start van het traject bestaat altijd uit het verkrijgen van inzicht in de talenten (drijfveren) van de verkoopadviseurs door middel van een talenten- en competentieanalyse en een bijbehorend terugkoppelgesprek.

 

 

Big Data
 

Investeren in opleidingen om de kwaliteit van de medewerkers te vergroten zou dus alleen moeten bij diegene waar het potentieel en het commitment aanwezig is. Analyse van talenten en competenties en daaruit voorkomende conclusies over de totale deelnemende groep worden meegenomen in de samenstelling van de definitieve trainingsonderwerpen.

 

 

Databases.png
Potentieel

Aan de hand van de terugkoppelgesprekken en profielen wordt er een keuze gemaakt over het gericht trainen of coachen van medewerkers met potentieel en commitment.

 

 

ideaalprofiel.png
Aanpak

De verschillende aanpak per trainingsonderwerp wordt bepaald. De aanpak kent verschillende werkvormen: virtual class training, plenair of individuele coaching.

 

 

License to Sell een uniek trainingsprogramma voor salesprofessionals
License
Tijdens de training houdt elke verkoopadviseur een portfolio bij. Voor de start van de training worden de portfolio onderdelen bepaald. Bij goedkeuring van het totale portfolio behaalt de verkoopadviseur zijn of haar License to Sell. Elke actieve pashouder heeft hiermee profijt van enkele voordelen. Vanuit de license bent u verzekerd dat uw commerciële medewerkers inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe vaardigheden op te doen en gericht aan de gevraagde kwaliteit te werken. Met de license heeft u recht op bepaalde kortingen, deelname aan webinars, et cetera. (vraag naar de voorwaarden via info@licensetosell.nl).
 
Projectbureau
Het projectbureau van de Human Mobility Group ondersteunt daar waar nodig op het gebied van communicatie, planning, financiën, et cetera. Afhankelijk van uw wensen wordt de juiste ondersteuning in overleg afgestemd.
 

De klant centraal

Het 'License to Sell’ trainingsprogramma is speciaal ontwikkeld om commerciële medewerkers bewust te maken dat verkopen een vak is. Het is de taak van de commerciële medewerker om zijn vaardigheden te blijven ontwikkelen om zodoende de beste performance te kunnen blijven leveren voor vandaag en in de toekomst. Je zult je als commerciële medewerker jaarlijks moeten bewijzen om je licentie te behouden. License to Sell is een maatwerk programma ten behoeve van de verkoopadviseurs waarin de klant centraal staat. Hierbij ligt de aandacht op 3 niveaus:

 
IK
IK | Persoonlijk niveau

WIJ
Wij | Samenwerkingsniveau

HET
HET | Business niveau
 

 

Direct starten Smart working

Smart Working

Smart Working staat voor op een slimme manier inzetten van tijd en middelen om zo min mogelijk kostbare salestijd te verliezen. Vanuit uw belang worden verschillende onderdelen "blended" ingezet tijdens de training.

Plenaire sessies

Training in groepen met een maximale grootte van 12 deelnemers.

Virtual Classroom Training (VCT)

Online training, via een PC of op je smartphone, thuis of op het werk.

Intervisie

Ervaringen met elkaar uitwisselen om van elkaar te leren.

Coaching on the job

Coaching op de werkvloer.

Individuele coaching

Individueel in gesprek met een coach om persoonlijke vaardigheden te verbeteren.

Business Challenge sessie

Oefencases op basis van de werkelijke organisatie.

Verkopen is een vak

De markt verandert, de rol van verkoper verandert. De verkoopadviseur is de sleutel voor de continuïteit en van de beoogde resultaten van vandaag en voor de toekomst. Verkopen is een vak en dat moet je onderhouden, trainen en coachen om mee te kunnen blijven doen in de toekomst (Fit for the Future).

 

Veranderingen in de markt
 

In de laatste jaren zien we dat de verkoop meer en meer wordt overgenomen door internet.
 

Goed geïnformeerde en veeleisendere klanten, verminderde merktrouwheid, internet en de veranderende customer journey…
Ze hebben vergaande gevolgen voor de rol van de verkoper.
 

Het consultative selling (adviserend verkopen) wordt belangrijker en de traditionele verkoper/vertegenwoordiger zal meer en meer verdwijnen.
Een verkoper is nu verkoopadviseur.
 

Daarnaast is 'business development' heel belangrijk.
Engagement via social media, verbinden van je netwerk en kennisdeling worden steeds belangrijker.
 

Direct starten

Are you fit for the Future?

Wilt u License to Sell inzetten voor uw salesorganisatie of heeft u vragen? Neem, via onderstaand formulier, contact op met een License to Sell consultant. Wilt u graag een webinar over License to Sell bijwonen? Laat dit aan ons weten via het opmerkingen-veld. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Wij staan voor u klaar.

Parkstraat 4
4818SJ Breda (NL)

  
Verzend

Opdrachtgevers

Enkele tevreden opdrachtgevers over hun samenwerking met de Human Mobility Group.

 
Contact
Select Color: